Một mạch điện kín gồm nguồn điện (E = 12 , ,V; , ,r = 1 , ,ôm ). Mạch ngoài gồm bóng đèn có ghi (( (6V - 6W) ) ) mắc nối tiếp với một biến trở. Để đèn sáng bình thường, biến trở có giá trị bằng


Câu 84618 Vận dụng

Một mạch điện kín gồm nguồn điện \(E = 12\,\,V;\,\,r = 1\,\,\Omega \). Mạch ngoài gồm bóng đèn có ghi \(\left( {6V - 6W} \right)\) mắc nối tiếp với một biến trở. Để đèn sáng bình thường, biến trở có giá trị bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Cường độ dòng điện trong mạch: \(I = \dfrac{E}{{R + {R_d} + r}}\)

Đèn sáng bình thường khi: \({I_d} = {I_{dm}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.