Cho hàm số bậc ba (f( x ) = (x^3) + a(x^2) + bx + c , , ,( (a, , ,b, , ,c thuộc mathbb(R)) ) ) thỏa mãn: (f( 1 ) = 10, , ,f( 2 ) = 20. ) Khi đó (_0^3 (f'( x )) ) bằng:


Câu 84624 Thông hiểu

Cho hàm số bậc ba \(f\left( x \right) = {x^3} + a{x^2} + bx + c\,\,\,\left( {a,\,\,b,\,\,c \in \mathbb{R}} \right)\) thỏa mãn: \(f\left( 1 \right) = 10,\,\,f\left( 2 \right) = 20.\) Khi đó \(\int\limits_0^3 {f'\left( x \right)dx} \) bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Từ giả thiết \(f\left( 1 \right) = 10;\,\,f\left( 2 \right) = 20\) ta biểu thức liên hệ giữa \(a,\,\,b\) và \(c.\)

Từ đó thế vào biểu thức \(\int\limits_0^3 {f'\left( x \right)dx}  = \left. {f\left( x \right)} \right|_0^3\) rồi tính giá trị biểu thức.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.