Cho mạch điện như hình 1. Biết R1 = 1 (ôm ), R2 = 5 (ôm ); R3 = 12 (ôm ); E= 3V, r = 1 (ôm ).  Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện R1 có giá trị: 


Câu 84626 Vận dụng

 Cho mạch điện như hình 1. Biết R1 = 1\(\Omega \), R2 = 5\(\Omega \); R3 = 12\(\Omega \); E= 3V, r = 1\(\Omega \).  Bỏ qua điện trở của dây nối. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện R1 có giá trị: 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng định luật Ôm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.