Một ô tô đang đứng và bắt đầu chuyển động theo một đường thẳng với gia tốc (a( t ) = 6 - 3t , ,( (m/(s^2)) ) ), trong đó (t ) là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Hỏi quãng đường ô tô đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc của ô tô đạt giá trị lớn nhất là:


Câu 84627 Vận dụng

Một ô tô đang đứng và bắt đầu chuyển động theo một đường thẳng với gia tốc \(a\left( t \right) = 6 - 3t\,\,\left( {m/{s^2}} \right)\), trong đó \(t\) là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Hỏi quãng đường ô tô đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi vận tốc của ô tô đạt giá trị lớn nhất là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm hàm vận tốc: \(v\left( t \right) = \int {a\left( t \right)dt} \).

- Sử dụng giả thiết \(v\left( 0 \right) = 0\) xác định hằng số \(C\).

- Tìm thời điểm \({t_0}\) mà vận tốc đạt giá trị lớn nhất.

- Tính quãng đường từ lúc bắt đầu chuyển động đến thời điểm \({t_0}\): \(S = \int\limits_0^{{t_0}} {v\left( t \right)dt} \).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.