Cho (_0^1 (f( x ) = 1.) ) Tính (_0^((pi )(4)) (( (2((sin )^2)x - 1) )f( (sin 2x) ).) )


Câu 84642 Vận dụng

Cho \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx = 1.} \) Tính \(\int\limits_0^{\frac{\pi }{4}} {\left( {2{{\sin }^2}x - 1} \right)f\left( {\sin 2x} \right)dx.} \)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đổi biến \(t = \sin 2x\) và đổi cận rồi tính tích phân cần tính.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.