Biết hàm số (y = f( x ) ) liên tục và có đạo hàm trên ([ (0; , ,2) ], ) (f( 0 ) = căn 5 , ) (f( 2 ) = căn (11) . ) Tích phân (I = _0^2 (f( x ).f'( x )) ) bằng:


Câu 84654 Thông hiểu

Biết hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục và có đạo hàm trên \(\left[ {0;\,\,2} \right],\)\(f\left( 0 \right) = \sqrt 5 ,\)\(f\left( 2 \right) = \sqrt {11} .\) Tích phân \(I = \int\limits_0^2 {f\left( x \right).f'\left( x \right)dx} \) bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng phương pháp đổi biến để tính tích phân.

Chú ý: \(\int\limits_a^b {f\left( x \right)dx}  = \int\limits_a^b {f\left( t \right)dt} .\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.