Cho hàm số (f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) và có (_0^1 (f( x ) = 3_0^3 (f( x )) = 6) ). Giá trị của (_( - 1)^1 (f( (<=ft| (2x - 1) right|) )) ) bằng:


Câu 84656 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(\int_0^1 {f\left( x \right)dx = 3\int_0^3 {f\left( x \right)} dx = 6} \). Giá trị của \(\int_{ - 1}^1 {f\left( {\left| {2x - 1} \right|} \right)dx} \) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chia khoảng để phá dấu trị tuyệt đối của \(f\left( {\left| {2x - 1} \right|} \right)\).

Áp dụng các tính chất cộng để tìm tích phân.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.