Cho hàm số (f( x ) ) liên tục trên ( mathbb(R) ) và có (_0^1 (f( x ) = 3_0^3 (f( x )) = 6) ). Giá trị của (_( - 1)^1 (f( (<=ft| (2x - 1) right|) )) ) bằng:


Câu 84656 Vận dụng

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có \(\int_0^1 {f\left( x \right)dx = 3\int_0^3 {f\left( x \right)} dx = 6} \). Giá trị của \(\int_{ - 1}^1 {f\left( {\left| {2x - 1} \right|} \right)dx} \) bằng:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Chia khoảng để phá dấu trị tuyệt đối của \(f\left( {\left| {2x - 1} \right|} \right)\).

Áp dụng các tính chất cộng để tìm tích phân.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Tích phân (phương pháp đổi biến) Luyện Ngay

Sử dụng phương pháp đổi biến số để tính tích phân - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

Sử dụng phương pháp đổi biến số để tính tích phân - ĐGNL Hồ Chí MinhLuyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.