Ankan X là chất khí ở điều kiện thường. X phản ứng với clo (có askt) tạo 2 dẫn xuất monoclo. Có bao nhiêu chất thỏa mãn điều kiện trên ?


Câu 84674 Vận dụng

Ankan X là chất khí ở điều kiện thường. X phản ứng với clo (có askt) tạo 2 dẫn xuất monoclo. Có bao nhiêu chất thỏa mãn điều kiện trên ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Ankan X là chất khí ở điều kiện thường nên số nguyên tử C ≤ 4

Viết các công thức cấu tạo của ankan có số nguyên tử C ≤ 4 và xác định số ankan tác dụng với clo tạo ra 2 dẫn xuất monoclo.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.