Cho các ankan sau: (a) CH3CH2CH3; (b) CH4; (c) CH3C(CH3)2CH3;           (d) CH3CH3; (e) CH3CH(CH3)CH3. Ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol (1:1) là


Câu 84681 Vận dụng

Cho các ankan sau:

(a) CH3CH2CH3;

(b) CH4;

(c) CH3C(CH3)2CH3;          

(d) CH3CH3;

(e) CH3CH(CH3)CH3.

Ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl(as) theo tỉ lệ mol (1:1) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Viết sản phẩm thế của các chất khi tác dụng với Cl2 (as) theo tỉ lệ mol 1:1.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.