Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ ((A + T))((G + X)) = (1)(4) thì tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử ADN này là:


Câu 847 Vận dụng

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ $\frac{{A + T}}{{G + X}} = \frac{1}{4}$ thì tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử ADN này là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa theo nguyên tắc bổ sung: A = T, G = X và tỷ lệ đã cho

Bước 1. Xác định tỷ lệ A/G.

Bước 2. Từ công thức %A + %G = 50%N => tính được %A.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.