Cho hàm số (f( x ) ) liên tục trên (( ( - (1)(2);2) ) ) thỏa mãn (f( 0 ) = 2 ), (_0^1 ((([ (f'( x )) ])^2))  = 12 - 16ln 2 ), (_0^1 (((f( x )))((((( (x + 1) ))^2))))  = 4ln 2 - 2 ). Tính (_0^1 (f( x )) ).


Câu 84723 Vận dụng cao

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) liên tục trên \(\left( { - \dfrac{1}{2};2} \right)\) thỏa mãn \(f\left( 0 \right) = 2\), \(\int\limits_0^1 {{{\left[ {f'\left( x \right)} \right]}^2}dx}  = 12 - 16\ln 2\), \(\int\limits_0^1 {\dfrac{{f\left( x \right)}}{{{{\left( {x + 1} \right)}^2}}}dx}  = 4\ln 2 - 2\). Tính \(\int\limits_0^1 {f\left( x \right)dx} \).


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.