Cho hàm số (y = (x^4) - 3(x^2) + m ) có đồ thị là (( ((C_m)) ) ) ( (m ) là tham số thực). Giả sử (( ((C_m)) ) ) cắt trục (Ox ) tại 4 điểm phân biệt. Gọi ((S_1), , ,(S_2) ) là diện tích của hai hình phẳng nằm dưới trục (Ox ) và ((S_3) ) là diện tích của hình phẳng nằm trên trục (Ox ) được tạo bởi (( ((C_m)) ) ) với trục (Ox ). Biết rằng tồn tại duy nhất giá trị (m = (a)(b) ) (với (a, , ,b thuộc ( mathbb(N)^*) ) và tối giản) để ((S_1) + (S_2) = (S_3) ). Giá trị của (2a - b ) bằng:


Câu 84733 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = {x^4} - 3{x^2} + m\) có đồ thị là \(\left( {{C_m}} \right)\) (\(m\) là tham số thực). Giả sử \(\left( {{C_m}} \right)\) cắt trục \(Ox\) tại 4 điểm phân biệt. Gọi \({S_1},\,\,{S_2}\) là diện tích của hai hình phẳng nằm dưới trục \(Ox\) và \({S_3}\) là diện tích của hình phẳng nằm trên trục \(Ox\) được tạo bởi \(\left( {{C_m}} \right)\) với trục \(Ox\). Biết rằng tồn tại duy nhất giá trị \(m = \dfrac{a}{b}\) (với \(a,\,\,b \in {\mathbb{N}^*}\) và tối giản) để \({S_1} + {S_2} = {S_3}\). Giá trị của \(2a - b\) bằng:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.