Cho hàm số (f( x ) ) có đồ thị trên đoạn ([ ( - 3;3) ] ) là đường gấp khúc ABCD như hình vẽ. Tính (_( - 3)^3 (f( x )) ).


Câu 84781 Thông hiểu

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đồ thị trên đoạn \(\left[ { - 3;3} \right]\) là đường gấp khúc ABCD như hình vẽ.

Tính \(\int\limits_{ - 3}^3 {f\left( x \right)dx} \).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và trục Ox trên \(\left[ { - 3;3} \right]\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.