Hiđrocacbon Y mạch hở có 19 liên kết σ trong phân tử (ngoài ra không còn liên kết nào khác). Khi đem Y tham gia phản ứng thế với clo thì thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của Y là:


Câu 84784 Vận dụng

Hiđrocacbon Y mạch hở có 19 liên kết σ trong phân tử (ngoài ra không còn liên kết nào khác). Khi đem Y tham gia phản ứng thế với clo thì thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Tên gọi của Y là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ankan có dạng CnH2n+2 sẽ có (2n+2) liên kết σC-H và (n-1) liên kết σC-C

Từ số liên kết σ trong phân tử ankan tìm được giá trị n từ đó tìm được công thức phân tử của Y.

Từ số sản phẩm thế monoclo thu được khi cho Y phản ứng với clo ta tìm được công thức cấu tạo của Y, từ đó xác định được tên của Y.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.