Cho tam giác (ABC ) vuông cân tại (A( (AB = AC = a) ) ) . Phân giác của góc (B ) cắt (AC ) tại (D ). Tính (DA;DC ) theo (a ).


Câu 84869 Vận dụng

Cho tam giác \(ABC\) vuông cân tại \(A\left( {AB = AC = a} \right)\) . Phân giác của góc \(B\) cắt \(AC\) tại \(D\).

Tính \(DA;DC\) theo \(a\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Sử dụng tính chất tam giác vuông cân và tia phân giác.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.