Tính môđun của số phức (w = (( (1 - i) )^2)z ), biết số phức z có môđun bằng m.


Câu 84965 Thông hiểu

Tính môđun của số phức \(w = {\left( {1 - i} \right)^2}z\), biết số phức z có môđun bằng m.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(\left| {{z_1}.{z_2}} \right| = \left| {{z_1}} \right|.\left| {{z_2}} \right|\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.