Cho hai số phức ((z_1), , ,(z_2) ) thỏa mãn ((z_1). ((z_1))  = 4 ), (<=ft| ((z_2)) right| = 3 ). Giá trị biểu thức (P = (<=ft| ((z_1)) right|^2) + (<=ft| ((z_2)) right|^2) ) bằng:


Câu 84972 Thông hiểu

Cho hai số phức \({z_1},\,\,{z_2}\) thỏa mãn \({z_1}.\overline {{z_1}}  = 4\), \(\left| {{z_2}} \right| = 3\). Giá trị biểu thức \(P = {\left| {{z_1}} \right|^2} + {\left| {{z_2}} \right|^2}\) bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức \(z.\overline z  = {\left| z \right|^2}\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.