Cho các số phức ((z_1) = 3i,(z_2) = m - 2i ). Số giá trị nguyên của m để (<=ft| ((z_2)) right| < <=ft| ((z_1)) right| ) là


Câu 84979 Thông hiểu

Cho các số phức \({z_1} = 3i,{z_2} = m - 2i\). Số giá trị nguyên của m để \(\left| {{z_2}} \right| < \left| {{z_1}} \right|\) là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Số phức \(z = a + bi\) có môđun \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \).

- Giải bất phương trình tìm m.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.