Bạn Thanh đứng tại vị trí (A ) cách cây thông (6m ) và nhìn thấy ngọn của cây này dưới một góc bằng ((55^0) ) so với phương nằm ngang (như hình vẽ). Biết khoảng cách từ mắt của bạn Thanh đến mặt đất bằng (1,6m. ) Chiều cao (BC ) của cây thông bằng (làm tròn đến số thập phân thứ hai):


Câu 85056 Vận dụng

Bạn Thanh đứng tại vị trí \(A\) cách cây thông \(6m\) và nhìn thấy ngọn của cây này dưới một góc bằng \({55^0}\) so với phương nằm ngang (như hình vẽ). Biết khoảng cách từ mắt của bạn Thanh đến mặt đất bằng \(1,6m.\) Chiều cao \(BC\) của cây thông bằng (làm tròn đến số thập phân thứ hai):


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông để làm bài.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.