Một hạt bụi tích điện có khối lượng (m = (5.10^( - 6))g ) nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng lên trên và có cường độ (E = 2000V/m ), lấy (g = 10m/(s^2) ). Điện tích của hạt bụi là:


Câu 85101 Vận dụng

Một hạt bụi tích điện có khối lượng \(m = {5.10^{ - 6}}g\) nằm cân bằng trong điện trường đều có hướng thẳng đứng lên trên và có cường độ \(E = 2000V/m\), lấy \(g = 10m/{s^2}\). Điện tích của hạt bụi là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Lực điện: \(\overrightarrow {{F_d}}  = q.\vec E\)

Nếu: \(\left\{ \begin{array}{l}q > 0 \Rightarrow \overrightarrow {{F_d}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow E \\q < 0 \Rightarrow \overrightarrow {{F_d}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow E \end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.