Cho số phức z thỏa mãn (2iz + z  = 1 - i ). Phần thực của số phức (z ) là:


Câu 85273 Thông hiểu

Cho số phức z thỏa mãn \(2iz + \overline z  = 1 - i\). Phần thực của số phức \(z\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Đặt \(z = a + bi\,\,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\).

- Hai số phức bằng nhau khi chúng có phần thực bằng nhau, phần ảo bằng nhau.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.