Cho số phức (z =  - (1)(2) + ((căn 3 ))(2)i ). Số phức (1 + z + (z^2) ) bằng:


Câu 85286 Thông hiểu

Cho số phức \(z =  - \dfrac{1}{2} + \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}i\). Số phức \(1 + z + {z^2}\) bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng MTCT.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.