Với số phức (z ) tùy ý, cho mệnh đề (<=ft| ( - z) right| = <=ft| z right|; ) (<=ft| ( z ) right| = <=ft| z right|; ) (<=ft| (z + z ) right| = 0; ) (<=ft| z right| > 0. ) Số mệnh đề đúng là:


Câu 85337 Vận dụng

Với số phức \(z\) tùy ý, cho mệnh đề \(\left| { - z} \right| = \left| z \right|;\)\(\left| {\overline z } \right| = \left| z \right|;\)\(\left| {z + \overline z } \right| = 0;\)\(\left| z \right| > 0.\) Số mệnh đề đúng là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đặt \(z = a + bi\), xét từng mệnh đề.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.