Trên ( mathbb(C) ) phương trình ((2)((z - 1)) = 1 + i ) có nghiệm là:


Câu 85349 Thông hiểu

Trên \(\mathbb{C}\) phương trình \(\dfrac{2}{{z - 1}} = 1 + i\) có nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia số phức.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.