Cho số phức (z = ((m + 3i))((1 - i)), , ,m thuộc mathbb(R) ). Số phức (( rm(w)) = (z^2) ) có (<=ft| ( rm(w)) right| = 9 ) khi các giá trị của (m ) là:


Câu 85360 Vận dụng

Cho số phức \(z = \dfrac{{m + 3i}}{{1 - i}},\,\,m \in \mathbb{R}\). Số phức \({\rm{w}} = {z^2}\) có \(\left| {\rm{w}} \right| = 9\) khi các giá trị của \(m\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức:

$\begin{array}{l}
\left| {z.z'} \right| = \left| z \right|.\left| {z'} \right|\\
\left| {\frac{z}{{z'}}} \right| = \frac{{\left| z \right|}}{{\left| {z'} \right|}}
\end{array}$

 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.