Cho các số phức z và w thỏa mãn (( (3 - i) )<=ft| z right| = (z)((w - 1)) + 1 - i ). Tìm GTLN của (T = <=ft| (w + i) right| ).


Câu 85378 Vận dụng cao

Cho các số phức zw thỏa mãn \(\left( {3 - i} \right)\left| z \right| = \dfrac{z}{{w - 1}} + 1 - i\). Tìm GTLN của \(T = \left| {w + i} \right|\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng BĐT \(\left| {{z_1} + {z_2}} \right| \le \left| {{z_1}} \right| + \left| {{z_2}} \right|\).

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.