Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng được nối vào hiệu điện thế một chiều U = 6V. Sau 16 phút 5 giây khối lượng của catôt tăng thêm 6,36mg. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, có hoá trị 2. Điện trở của bình điện phân là


Câu 85413 Vận dụng

Một bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 với cực dương bằng đồng được nối vào hiệu điện thế một chiều U = 6V. Sau 16 phút 5 giây khối lượng của catôt tăng thêm 6,36mg. Biết đồng có khối lượng mol nguyên tử là 64 g/mol, có hoá trị 2. Điện trở của bình điện phân là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức Farraday về điện phân  

\(m = \frac{1}{F}.\frac{{A.I.t}}{n}\)

Trong đó cường độ dòng điện được xác định bởi công thức:  

\(I = \frac{U}{R}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.