Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện (5 , ,A ) thì có cảm ứng từ (0,5 , , 10^-6 T ). Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm (15 , ,A ) thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là


Câu 85424 Vận dụng

Tại một điểm cách một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện \(5\,\,A\) thì có cảm ứng từ \(0,5\,\,\mu T\). Nếu cường độ dòng điện trong dây dẫn tăng thêm \(15\,\,A\) thì cảm ứng từ tại điểm đó có giá trị là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cảm ứng từ do dòng điện thẳng gây ra: \(B = {2.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.