Cho mạch điện như hình vẽ, ống dây dài ℓ = 25 cm và (E = 3V ); (R = r = 3ôm ) (Bỏ qua điện trở của cuộn dây) chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-3 T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là


Câu 85425 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ, ống dây dài = 25 cm và \(E = 3V\); \(R = r = 3\Omega \) (Bỏ qua điện trở của cuộn dây) chạy qua đặt trong không khí. Cảm ứng từ bên trong ống dây là 6,28.10-3 T. Số vòng dây được quấn trên ống dây là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cường độ dòng điện qua ống dây: \(I = \dfrac{E}{{R + r}}\)

Cảm ứng từ trong lòng ống dây: \(B = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{N}{{\rm{l}}}I\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.