Hai điểm M và N gần một dây dẫn (d) thẳng dài mang dòng điện. Khoảng cách từ N đến d lớn gấp hai lần khoảng cách từ M đến d. Gọi BM và BNlà độ lớn cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại M và tại N. Hệ thức đúng là


Câu 85426 Vận dụng

Hai điểm M và N gần một dây dẫn (d) thẳng dài mang dòng điện. Khoảng cách từ N đến d lớn gấp hai lần khoảng cách từ M đến d. Gọi BM và BNlà độ lớn cảm ứng từ do dòng điện gây ra tại M và tại N. Hệ thức đúng là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài:  

\(B = {2.10^{ - 7}}.\frac{I}{r}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.