Có bao nhiêu giá trị nguyên của hàm số (m ) để phương trình ((z^2) - 2mz + 6m - 5 = 0 ) có hai nghiệm phức phân biệt ((z_1), , ,(z_2) ) thỏa mãn (<=ft| ((z_1)) right| = <=ft| ((z_2)) right|? )


Câu 85431 Thông hiểu

Có bao nhiêu giá trị nguyên của hàm số \(m\) để phương trình \({z^2} - 2mz + 6m - 5 = 0\) có hai nghiệm phức phân biệt \({z_1},\,\,{z_2}\) thỏa mãn \(\left| {{z_1}} \right| = \left| {{z_2}} \right|?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm điều kiện để phương trình bậc hai có 2 nghiệm phức phân biệt: \(\Delta  < 0\) hoặc \(\Delta ' < 0\).

- Phương trình bậc hai có 2 nghiệm phức phân biệt thì hai số phức đó là hai số phức liên hợp nên luôn thỏa mãn điều kiện \(\left| {{z_1}} \right| = \left| {{z_2}} \right|\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.