Biết phương trình ((z^2) + 2z + m = 0 , ,( (m thuộc mathbb(R)) ) ) có một nghiệm là ((z_1) =  - 1 + 3i ). Gọi ((z_2) ) là nghiệm còn lại. Phần ảo của số phức (( rm(w)) = (z_1) - 2(z_2) ) bằng


Câu 85440 Thông hiểu

Biết phương trình \({z^2} + 2z + m = 0\,\,\left( {m \in \mathbb{R}} \right)\) có một nghiệm là \({z_1} =  - 1 + 3i\). Gọi \({z_2}\) là nghiệm còn lại. Phần ảo của số phức \({\rm{w}} = {z_1} - 2{z_2}\) bằng


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Phương trình bậc hai nếu có 1 nghiệm phức là \(z = a + bi\) thì cũng sẽ nhận \(\overline z  = a - bi\) là nghiệm.

- Thay hai số phức \({z_1},\,\,{z_2}\) tính số phức \(w\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.