Cho hình đa diện đều loại (( (4;3) ) ) có cạnh bằng a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Câu 85454 Thông hiểu

Cho hình đa diện đều loại \(\left\{ {4;3} \right\}\) có cạnh bằng a. Gọi S là tổng diện tích tất cả các mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Khối đa diện đều loại \(\left\{ {4;3} \right\}\) là hình lập phương.

- Xác định số mặt của hình lập phương.

- Tính diện tích một mặt, sau đó nhân với 6.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.