Hai hệ phương trình (( 2x + y = 3 x + y = 2 right. ) và (( 3x - y = 2 ax + 2y = 4 right. ) tương đương khi và chỉ khi:


Câu 85483 Thông hiểu

Hai hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2x + y = 3\\x + y = 2\end{array} \right.\) và \(\left\{ \begin{array}{l}3x - y = 2\\ax + 2y = 4\end{array} \right.\) tương đương khi và chỉ khi:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hai hệ phương trình tương đương khi có cùng tập nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.