Một ống dây hình trụ gồm có 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 100 cm2. Ống dây có điện trở (R = 16 , ,ôm ), hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ song song với trục ống dây và có độ lớn tăng đều 10-2 T/s. Công suất tỏa nhiệt của ống dây có giá trị là  


Câu 85516 Vận dụng

Một ống dây hình trụ gồm có 1000 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 100 cm2. Ống dây có điện trở \(R = 16\,\,\Omega \), hai đầu nối đoản mạch và được đặt trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ song song với trục ống dây và có độ lớn tăng đều 10-2 T/s. Công suất tỏa nhiệt của ống dây có giá trị là

 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Suất điện động cảm ứng: \({e_c} = \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}} = \dfrac{{N\Delta BS}}{{\Delta t}}\)

Cường độ dòng điện cảm ứng qua ống dây: \(I = \dfrac{{{e_c}}}{R}\)

Công suất tỏa nhiệt của ống dây: \(P = {I^2}R\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.