Sinh vật được chia thành các giới theo thứ tự sau:


Câu 85522 Thông hiểu

Sinh vật được chia thành các giới theo thứ tự sau:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.