Cho tứ diện (ABCD ) có (G ) là điểm thỏa mãn ( overrightarrow (GA)  + overrightarrow (GB)  + overrightarrow (GC)  + overrightarrow (GD)  = overrightarrow 0 ). Mặt phẳng thay đổi chứa (BG ) và cắt (AC, , ,AD ) lần lượt tại (M ) và (N ). Giá trị nhỏ nhất của tỉ số ((((V_(ABMN))))(((V_(ABCD)))) ) là


Câu 85571 Vận dụng cao

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(G\) là điểm thỏa mãn \(\overrightarrow {GA}  + \overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  + \overrightarrow {GD}  = \overrightarrow 0 \). Mặt phẳng thay đổi chứa \(BG\) và cắt \(AC,\,\,AD\) lần lượt tại \(M\) và \(N\). Giá trị nhỏ nhất của tỉ số \(\dfrac{{{V_{ABMN}}}}{{{V_{ABCD}}}}\) là


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.