Cho tứ diện (ABCD ) có thể tích bằng (18 ). Gọi ((A_1) ) là trọng tâm của tam giác (BCD ); (( P ) ) là mặt phẳng qua (A ) sao cho góc giữa (( P ) ) và mặt phẳng (( (BCD) ) ) bằng ((60^0) ). Các đường thẳng qua (B, , ,C, , ,D ) song song với (A(A_1) ) cắt (( P ) ) lần lượt tại ((B_1), , ,(C_1), , ,(D_1) ). Thể tích khối tứ diện ((A_1)(B_1)(C_1)(D_1) )  bằng?


Câu 85573 Vận dụng cao

Cho tứ diện \(ABCD\) có thể tích bằng \(18\). Gọi \({A_1}\) là trọng tâm của tam giác \(BCD\); \(\left( P \right)\) là mặt phẳng qua \(A\) sao cho góc giữa \(\left( P \right)\) và mặt phẳng \(\left( {BCD} \right)\) bằng \({60^0}\). Các đường thẳng qua \(B,\,\,C,\,\,D\) song song với \(A{A_1}\) cắt \(\left( P \right)\) lần lượt tại \({B_1},\,\,{C_1},\,\,{D_1}\). Thể tích khối tứ diện \({A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\)  bằng?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.