Cho khối chóp tứ giác đều (S.ABCD ) có cạnh đáy bằng (a ) và có thể tích (V = (((a^3)căn 3 ))(6) ). Tìm số (r > 0 ) sao cho tồn tại điểm (J ) nằm trong khối chóp mà khoảng cách từ (J ) đến các mặt bên và mặt đáy đều bằng (r )?


Câu 85574 Vận dụng cao

Cho khối chóp tứ giác đều \(S.ABCD\) có cạnh đáy bằng \(a\) và có thể tích \(V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 3 }}{6}\). Tìm số \(r > 0\) sao cho tồn tại điểm \(J\) nằm trong khối chóp mà khoảng cách từ \(J\) đến các mặt bên và mặt đáy đều bằng \(r\)?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.