Cho hình chóp (S.ABC ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông tại (A, , ,BC = 2AB = 2a. ) Cạnh bên (SC ) vuông góc với đáy, góc giữa (SA ) và đáy bằng ((60^0). ) Thể tích khối chóp đó bằng:


Câu 85588 Thông hiểu

Cho hình chóp \(S.ABC\) có đáy \(ABC\) là tam giác vuông tại \(A,\,\,BC = 2AB = 2a.\) Cạnh bên \(SC\) vuông góc với đáy, góc giữa \(SA\) và đáy bằng \({60^0}.\) Thể tích khối chóp đó bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Thể tích khối chóp có chiều cao \(h\)  và diện tích đáy \(S\) là \(V = \dfrac{1}{3}Sh.\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.