Cho tứ diện (ABCD ) có (AB = acăn 6 , ) tam giác (ACD ) đều, hình chiếu vuông góc của (A ) lên mặt phẳng (( (BCD) ) ) trùng với trực tâm (H ) của tam giác (BCD, ) mặt phẳng (( (ADH) ) ) tạo với mặt phẳng (( (ACD) ) ) một góc ((45^0). ) Tính thể tích khối tứ diện (ABCD. )


Câu 85596 Vận dụng cao

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB = a\sqrt 6 ,\) tam giác \(ACD\) đều, hình chiếu vuông góc của \(A\) lên mặt phẳng \(\left( {BCD} \right)\) trùng với trực tâm \(H\) của tam giác \(BCD,\) mặt phẳng \(\left( {ADH} \right)\) tạo với mặt phẳng \(\left( {ACD} \right)\) một góc \({45^0}.\) Tính thể tích khối tứ diện \(ABCD.\)


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.