Khối chóp tam giác có độ dài 3 cạnh xuất phát từ một đỉnh là (a, , ,2a, , ,3a ) có thể tích lớn nhất bằng


Câu 85612 Vận dụng

Khối chóp tam giác có độ dài 3 cạnh xuất phát từ một đỉnh là \(a,\,\,2a,\,\,3a\) có thể tích lớn nhất bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Khối chóp có thể tích lớn nhất khi 3 cạnh đôi một vuông góc.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.