Cho tứ diện đều (ABCD. ) Số đo góc giữa hai đường thẳng (AB ) và (CD )  bằng:


Câu 8563 Nhận biết

Cho tứ diện đều \(ABCD.\) Số đo góc giữa hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\)  bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Gọi \(M\) là trung điểm của \(CD\).

- Tính tích vô hướng của hai véc tơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {CD} \) và suy ra góc cần tính.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.