Cho hình lăng trụ (ABC.A'B'C' ) có đáy (ABC ) là tam giác vuông tại (A. ) Cạnh (BC = 2a ) và ( angle ABC = (60^0). ) Biết tứ giác (BCC'B' ) là hình thoi có ( angle B'BC ) nhọn. Mặt phẳng (( (BCC'B') ) ) vuông góc với (( (ABC) ) ) và mặt phẳng (( (ABB'A') ) ) tạo với (( (ABC) ) ) góc ((45^0). ) Thể tích khối lăng trụ (ABC.A'B'C' ) bằng:


Câu 85635 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) có đáy \(ABC\) là tam giác vuông tại \(A.\) Cạnh \(BC = 2a\) và \(\angle ABC = {60^0}.\) Biết tứ giác \(BCC'B'\) là hình thoi có \(\angle B'BC\) nhọn. Mặt phẳng \(\left( {BCC'B'} \right)\) vuông góc với \(\left( {ABC} \right)\) và mặt phẳng \(\left( {ABB'A'} \right)\) tạo với \(\left( {ABC} \right)\) góc \({45^0}.\) Thể tích khối lăng trụ \(ABC.A'B'C'\) bằng:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.