Điểm khác biệt giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là: I. Màng trong gồm hai lớp phôtpholipit kép còn màng ngoài có một lớp. II. Màng trong có chứa hệ enzim hô hấp, màng ngoài không có. III. Màng ngoài gấp khúc tạo ra các mào, màng trong không gấp khúc. IV. Màng trong có diện tích bé hơn diện tích màng ngoài. Số phương án KHÔNG đúng là


Câu 85651 Vận dụng

Điểm khác biệt giữa màng trong và màng ngoài của ti thể là:

I. Màng trong gồm hai lớp phôtpholipit kép còn màng ngoài có một lớp.

II. Màng trong có chứa hệ enzim hô hấp, màng ngoài không có.

III. Màng ngoài gấp khúc tạo ra các mào, màng trong không gấp khúc.

IV. Màng trong có diện tích bé hơn diện tích màng ngoài.

Số phương án KHÔNG đúng là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.