Cho hình chóp (S.ABC ) có (SA = SB ) và (CA = CB ). Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau (SC ) và (AB. )


Câu 8566 Thông hiểu

Cho hình chóp \(S.ABC\) có \(SA = SB\) và \(CA = CB\). Tính số đo của góc giữa hai đường thẳng chéo nhau \(SC\) và \(AB.\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính tích vô hướng của hai véc tơ \(\overrightarrow {SC} \) và \(\overrightarrow {AB} \) rồi suy ra đáp án.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.