Sự khác nhau trong cấu trúc màng của nhân với màng của bộ máy Golgi là:


Câu 85663 Vận dụng

Sự khác nhau trong cấu trúc màng của nhân với màng của bộ máy Golgi là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.