Cho tứ diện (ABCD ) có (AB = CD = a,IJ = ((acăn 3 ))(2) ) ( (I ), (J ) lần lượt là trung điểm của (BC ) và (AD )). Số đo góc giữa hai đường thẳng (AB ) và (CD ) là


Câu 8568 Vận dụng

Cho tứ diện \(ABCD\) có \(AB = CD = a,IJ = \dfrac{{a\sqrt 3 }}{2}\) (\(I\), \(J\) lần lượt là trung điểm của \(BC\) và \(AD\)). Số đo góc giữa hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất: \(\left\{ \begin{array}{l}a//a'\\b//b'\end{array} \right. \Rightarrow \widehat {\left( {a,b} \right)} = \widehat {\left( {a',b'} \right)}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.