Cho hình hộp (ABCD.A'B'C'D' ). Giả sử tam giác (AB'C ) và (A'DC' ) đều có 3 góc nhọn. Góc giữa hai đường thẳng (AC ) và (A'D ) là góc nào sau đây?


Câu 8569 Vận dụng

Cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\). Giả sử tam giác \(AB'C\) và \(A'DC'\) đều có 3 góc nhọn. Góc giữa hai đường thẳng \(AC\) và \(A'D\) là góc nào sau đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính chất: \(\left\{ \begin{array}{l}a//a'\\b//b'\end{array} \right. \Rightarrow \widehat {\left( {a,b} \right)} = \widehat {\left( {a',b'} \right)}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.