Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả sau Giá trị của x là


Câu 85696 Vận dụng

Sục CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và NaOH ta thu được kết quả sau

Giá trị của x là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Thứ tự phản ứng khi cho CO­2

            CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

            2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O (2)

            Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3 (3)

            CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (4)

Trong mỗi trường hợp, xác định mức độ phản ứng trong mối trường hợp

=> Tại thời điểm x mol, sau phản ứng có sinh ra những muối gì 

Từ phương trình tìm ra x. 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.